Hướng dẫn nhập mã giới thiệu cộng điểm

24/07/2023
561
Phan

app 04app 05

Nhập mã giới thiệu là 1 tính năng cộng điểm dành cho Nhà thầu triệu đô. Khi đăng ký tài khoản thành công, nhà thầu nhập mã (ID) của người giới thiệu, sẽ được tặng 200 điểm vào tài khoản. Bên cạnh đó, nhà thầu có thể giới thiệu ID giới thiệu của mình cho người khác để được cộng điểm.

Bưới 1: Vào mục Tài khoản, chọn “Giới thiệu ứng dụng”

Bước 2: Nhập mã giới thiệu của đối tác vào ô “ID người giới thiệu” => Xác nhận

Bước 3: Kiêm tra Thông báo để xác nhận được cộng điểm từ mã giới thiệu

Điều kiện để được cộng điểm từ tính năng nhập mã giới thiệu:

  • Người được giới thiệu nhập thành công mã (ID) của người giới thiệu
  • Mã ID người giới thiệu chỉ được nhập 1 lần duy nhất đối với mỗi tài khoản được giới thiệu.
  • Cả người giới thiệu và được giới thiệu sẽ được cộng 200 điểm vào tài khoản nếu người được giới thiệu nhập mã của người giới thiệu và được xác nhận thành công.
  • Nhà thầu sau khi đăng ký tài khoản Nhà thầu triệu đô, có thể gửi mã (ID) giới thiệu của mình cho người khác để được cộng điểm vào tài khoản.

Hãy đăng ký tham gia trở thành Nhà thầu triệu đô của Ngân Hoa để nhận quyền lợi hấp dẫn này nhé!

👉 Link App store: https://apps.apple.com/vn/app/nhathautrdo/id6449768030?l=vi

👉 Link CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhathau.trieudo

👉 Hướng dẫn sử dụng app: https://nganhoa.com.vn/hdsdapp/

👉Group Facebook Nhà thầu triệu đô: https://www.facebook.com/groups/nhathautrieudo

Rate this post