Dự án

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

Thiết kế và thi công nội thất gỗ óc chó cao cấp biệt thự của chị Na

Diện tích : 200m2

Ngân sách : 190 tỷ

Thời gian thực hiện : 150 ngày

Chất liệu : Gỗ óc chó

1900 4615
Messenger
Zalo